Loading...
Loading...

Kinh dịch Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

Kinh dịch Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân Khi dự báo, gặp mò hình dự báo hay qué này, cho biết: dù ờ cương vị...

Kinh dịch Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết

Kinh dịch Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: mọi hành động đều phải...

Kinh dịch Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế

Kinh dịch Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: việc chưa xong, cần...

Kinh dịch Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ

Kinh dịch Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: đang phải nương nhờ người...

Kinh dịch Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

Kinh dịch Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: ngay từ đầu sự...

Kinh dịch Quẻ 46: Địa Phong Thăng

Kinh dịch Quẻ 46: Địa Phong Thăng Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: Khi thực hiện công việc...

Kinh dịch Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

Kinh dịch Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: thời CO’, điều kiện thuận...

Kinh dịch Quẻ 16: Địa dự

Kinh dịch Quẻ 16: Địa dự Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết cần phải có vị thế nào...

Kinh dịch Quẻ 19: Địa Trạch Lâm

Kinh dịch Quẻ 19: Địa Trạch Lâm Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho thấy: đường lối vạch ra đúng...

Kinh dịch Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng

Kinh dịch Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: khi đã đạt được...

Top Tuần

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ Nữ Mạng - Tân Tỵ Sanh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân...

12 cung hoàng đạo sẽ sùng bái cái gì trong cuộc đời?

Mỗi người sống trong cuộc đời sẽ có một lý tưởng, đặc biệt họ sẽ có những thứ mà mình tôn sùng, mình muốn...
cung mat trang 12 cung hoang dao

Cung Mặt Trăng 12 cung hoàng đạo – Moon Sign

CUNG MẶT TRĂNG 12 CUNG HOÀNG ĐẠO Cung Mặt Trăng - MOON SIGN LÀ GÌ? Cung Mặt Trăng (Hay Moon Sign) giúp xác định sự phát...

Số Đào Hoa 12 Con Giáp

CHỈ SỐ ĐÀO HOA CỦA 12 CON GIÁP 1.  Số đào hoa của người tuôi Tý Người tuổi Tý thường chỉ có số đào hoa trong một...
tinh cach ngay sinh

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo Xem bói tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo (chòm sao)  của bạn HỆ THỐNG SẼ GIÚP BẠN LỌC...
X