Loading...
Loading...

Kinh dịch Quẻ 27: Sơn Lôi Di

Kinh dịch Quẻ 27: Sơn Lôi Di Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: cần vừa mửc, thận trọng...

Kinh dịch Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu

Kinh dịch Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: bằng lòng chí thành...

Kinh dịch Quẻ 11: Địa Thiền Thái

Kinh dịch Quẻ 11: Địa Thiền Thái Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Thái báo hiệu cái nhỏ đi cái lớn...

Kinh dịch Quẻ 63: Thủy Hỏa Ký Tế

Kinh dịch Quẻ 63: Thủy Hỏa Ký Tế Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: còng việc phàỉ hoàn...

Kinh dịch Quẻ 14: Đất Hỏa Thiên Đại Hữu

Kinh dịch Quẻ 14: Đất Hỏa Thiên Đại Hữu Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết có tính phương...

Kinh dịch Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn

Kinh dịch Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết hiện tại trẽn dưới đều...

Kinh dịch Quẻ 01: Thuần Càn

Kinh dịch Quẻ 01: Thuần Càn Khi dự báo, gặp mô hình dự báo thuần Càn, cho biết: hiện nay đã có điều kiện cho...

Kinh dịch Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh

Kinh dịch Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: cần biết giúp dở người...

Kinh dịch quẻ 07: Địa Thủy Sư

Kinh dịch quẻ 07: Địa Thủy Sư Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ Địa Thủy Sư cho biết, việc đang làm...

Kinh dịch Quẻ 31: Trạch Sơn Hàm

Kinh dịch Quẻ 31: Trạch Sơn Hàm Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho thấy, nếu đôi bên (hoặc đối...

Top Tuần

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ Nữ Mạng - Tân Tỵ Sanh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân...

12 cung hoàng đạo sẽ sùng bái cái gì trong cuộc đời?

Mỗi người sống trong cuộc đời sẽ có một lý tưởng, đặc biệt họ sẽ có những thứ mà mình tôn sùng, mình muốn...
cung mat trang 12 cung hoang dao

Cung Mặt Trăng 12 cung hoàng đạo – Moon Sign

CUNG MẶT TRĂNG 12 CUNG HOÀNG ĐẠO Cung Mặt Trăng - MOON SIGN LÀ GÌ? Cung Mặt Trăng (Hay Moon Sign) giúp xác định sự phát...

Số Đào Hoa 12 Con Giáp

CHỈ SỐ ĐÀO HOA CỦA 12 CON GIÁP 1.  Số đào hoa của người tuôi Tý Người tuổi Tý thường chỉ có số đào hoa trong một...
tinh cach ngay sinh

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo Xem bói tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo (chòm sao)  của bạn HỆ THỐNG SẼ GIÚP BẠN LỌC...
X