Loading...
Loading...

Kinh dịch Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

Kinh dịch Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân Khi dự báo, gặp mò hình dự báo hay qué này, cho biết: dù ờ cương vị...

Kinh dịch Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu

Kinh dịch Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: bằng lòng chí thành...

Kinh dịch Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

Kinh dịch Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: ngay từ đầu sự...

Kinh dịch Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết

Kinh dịch Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: mọi hành động đều phải...

Kinh dịch Quẻ 59: Phong Thủy Hoán

Kinh dịch Quẻ 59: Phong Thủy Hoán Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: việc phài liên kết với...

Kinh dịch Quẻ 62: Lôi Sơn Tiểu Quá

Kinh dịch Quẻ 62: Lôi Sơn Tiếu Quá Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: trong hành động, chỉ...

Kinh dịch Quẻ 46: Địa Phong Thăng

Kinh dịch Quẻ 46: Địa Phong Thăng Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: Khi thực hiện công việc...

Kinh dịch Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm

Kinh dịch Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, đang có điều kiện thuận...

Kinh dịch Quẻ 52: Thuần Cấn

Kinh dịch Quẻ 52: Thuần Cấn Nếu gặp mô hình dự báo hay qué này, cần bình tĩnh mà xét đoán sự việc hoặc trước...

Kinh dịch Quẻ 32: Lôi Phong Hằng

Kinh dịch Quẻ 32: Lôi Phong Hằng Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này cho thấy: nhửng việc gỉ làm lảu...

Top Tuần

cung mat trang 12 cung hoang dao

Cung Mặt Trăng 12 cung hoàng đạo – Moon Sign

CUNG MẶT TRĂNG 12 CUNG HOÀNG ĐẠO Cung Mặt Trăng - MOON SIGN LÀ GÌ? Cung Mặt Trăng (Hay Moon Sign) giúp xác định sự phát...
tinh cach ngay sinh

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo Xem bói tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo (chòm sao)  của bạn HỆ THỐNG SẼ GIÚP BẠN LỌC...

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ Nữ Mạng - Tân Tỵ Sanh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân...
aries_hình xăm

Tính cách người sinh ngày 21 tháng 3

Ngày 21 tháng 3 - Tính cách đơn giản cởi mở Tính cách: Người sinh ngày 21 tháng 3 là ngày đầu tiên trong năm tinh...

Tính cách người sinh ngày 17 tháng 5

Ngày 17 tháng 5 – Biến phức tạp thành đơn giản Tính cách Người sinh ngày 17 tháng 5 có thể tìm đến gốc rễ của...
X