Loading...
Loading...

Kinh dịch Quẻ 58: Thuần Đoài

Kinh dịch Quẻ 58: Thuần Đoài Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: hảy sẵn sàng vừt bò quá...

Kinh dịch Quẻ 24: Địa Lôi Phục

Kinh dịch Quẻ 24: Địa Lôi Phục Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué Phục báo có sự thuận lợi, tiến triển,...

Kinh dịch Quẻ 28: Phong Đại Quá

Kinh dịch Quẻ 28: Phong Đại Quá Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: nghĩa là phài tim phương...

Kinh dịch Quẻ 43: Trạch Thiên Quải

Kinh dịch Quẻ 43: Trạch Thiên Quải Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết, phải nêu vấn đề rỏ...

Kinh dịch Quẻ 14: Đất Hỏa Thiên Đại Hữu

Kinh dịch Quẻ 14: Đất Hỏa Thiên Đại Hữu Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết có tính phương...

Kinh dịch Quẻ 20: Phong Địa Quan

Kinh dịch Quẻ 20: Phong Địa Quan Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này đòi hòi cần có sự chí thành...

Kinh dịch Quẻ 32: Lôi Phong Hằng

Kinh dịch Quẻ 32: Lôi Phong Hằng Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này cho thấy: nhửng việc gỉ làm lảu...

Kinh dịch Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ

Kinh dịch Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: đang phải nương nhờ người...

Kinh dịch Quẻ 10: Thiên Trạch Lý

Kinh dịch Quẻ 10: Thiên Trạch Lý Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Trạch lý cho biết đang rơi vào tình...

Kinh dịch Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ

Kinh dịch Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết đang ở vào tình trạng...

Top Tuần

cung mat trang 12 cung hoang dao

Cung Mặt Trăng 12 cung hoàng đạo – Moon Sign

CUNG MẶT TRĂNG 12 CUNG HOÀNG ĐẠO Cung Mặt Trăng - MOON SIGN LÀ GÌ? Cung Mặt Trăng (Hay Moon Sign) giúp xác định sự phát...
tinh cach ngay sinh

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo Xem bói tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo (chòm sao)  của bạn HỆ THỐNG SẼ GIÚP BẠN LỌC...

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ Nữ Mạng - Tân Tỵ Sanh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân...
aries_hình xăm

Tính cách người sinh ngày 21 tháng 3

Ngày 21 tháng 3 - Tính cách đơn giản cởi mở Tính cách: Người sinh ngày 21 tháng 3 là ngày đầu tiên trong năm tinh...

Tính cách người sinh ngày 17 tháng 5

Ngày 17 tháng 5 – Biến phức tạp thành đơn giản Tính cách Người sinh ngày 17 tháng 5 có thể tìm đến gốc rễ của...
X