Loading...
Loading...

Kinh dịch Quẻ 28: Phong Đại Quá

Kinh dịch Quẻ 28: Phong Đại Quá Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: nghĩa là phài tim phương...

Kinh dịch Quẻ 42: Phong Lôi ích

Kinh dịch Quẻ  42: Phong Lôi ích Khi dự báo, gặp mò hình dự báo hay qué này, cho biết, làm việc lớn, tiến lẽn...

Kinh dịch Quẻ 02: Thuần Khôn

Kinh dịch Quẻ 02: Thuần Khôn Khi dự báo, gặp quẻ hay mô hình dự báo này cho biết: nên đi theo người khác thì...

Kinh dịch Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm

Kinh dịch Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, đang có điều kiện thuận...

Kinh dịch Quẻ 24: Địa Lôi Phục

Kinh dịch Quẻ 24: Địa Lôi Phục Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué Phục báo có sự thuận lợi, tiến triển,...

Kinh dịch Quẻ 33: Thiên Sơn Độn

Kinh dịch Quẻ 33: Thiên Sơn Độn Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: không nên tham gia vào...

Kinh dịch quẻ 07: Địa Thủy Sư

Kinh dịch quẻ 07: Địa Thủy Sư Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ Địa Thủy Sư cho biết, việc đang làm...

Kinh dịch Quẻ 26: Thiên Đại Súc

Kinh dịch Quẻ 26: Thiên Đại Súc Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho thấy, làm nhửng việc chính đáng...

Kinh dịch Quẻ 18: Sơn Phong

Kinh dịch Quẻ 18: Sơn Phong Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, trên dưới chưa đồng lòng, các...

Kinh dịch Quẻ 52: Thuần Cấn

Kinh dịch Quẻ 52: Thuần Cấn Nếu gặp mô hình dự báo hay qué này, cần bình tĩnh mà xét đoán sự việc hoặc trước...

Top Tuần

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ Nữ Mạng - Tân Tỵ Sanh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân...

12 cung hoàng đạo sẽ sùng bái cái gì trong cuộc đời?

Mỗi người sống trong cuộc đời sẽ có một lý tưởng, đặc biệt họ sẽ có những thứ mà mình tôn sùng, mình muốn...
cung mat trang 12 cung hoang dao

Cung Mặt Trăng 12 cung hoàng đạo – Moon Sign

CUNG MẶT TRĂNG 12 CUNG HOÀNG ĐẠO Cung Mặt Trăng - MOON SIGN LÀ GÌ? Cung Mặt Trăng (Hay Moon Sign) giúp xác định sự phát...

Số Đào Hoa 12 Con Giáp

CHỈ SỐ ĐÀO HOA CỦA 12 CON GIÁP 1.  Số đào hoa của người tuôi Tý Người tuổi Tý thường chỉ có số đào hoa trong một...
tinh cach ngay sinh

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo

Tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo Xem bói tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo (chòm sao)  của bạn HỆ THỐNG SẼ GIÚP BẠN LỌC...
X