Loading...
Loading...

Kinh dịch Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

Kinh dịch Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: ngay từ đầu sự...

Kinh dịch Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

Kinh dịch Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh   Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: thời CO’, điều kiện thuận...

Kinh dịch Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết

Kinh dịch Quẻ 60: Thủy Trạch Tiết Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: mọi hành động đều phải...

Kinh dịch Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu

Kinh dịch Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: bằng lòng chí thành...

Kinh dịch Quẻ 46: Địa Phong Thăng

Kinh dịch Quẻ 46: Địa Phong Thăng Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: Khi thực hiện công việc...

Kinh dịch Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ

Kinh dịch Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: đang phải nương nhờ người...

Kinh dịch Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế

Kinh dịch Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: việc chưa xong, cần...

Kinh dịch Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng

Kinh dịch Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: khi đã đạt được...

Kinh dịch Quẻ 59: Phong Thủy Hoán

Kinh dịch Quẻ 59: Phong Thủy Hoán Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: việc phài liên kết với...

Kinh dịch Quẻ 29: Thuần Khảm

Kinh dịch Quẻ 29: Thuần Khảm Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: đang ờ tinh trạng nguy hiểm,...

Top Tuần

cung mat trang 12 cung hoang dao

Cung Mặt Trăng 12 cung hoàng đạo – Moon Sign

CUNG MẶT TRĂNG 12 CUNG HOÀNG ĐẠO Cung Mặt Trăng - MOON SIGN LÀ GÌ? Cung Mặt Trăng (Hay Moon Sign) giúp xác định sự phát...
tinh cach ngay sinh

Xem Bói Tính Cách Ngày Sinh 12 Cung Hoàng Đạo

Coi Bói Tính Cách Ngày Sinh 12 Cung Hoàng Đạo Xem bói tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo (12 chòm sao)  của bạn HỆ THỐNG SẼ...

Tử Vi Trọn Đời Nam Tuổi Tân Hợi

Tử Vi Trọn Đời Nam Tuổi Tân Hợi Nam Mạng - Tân Hợi Sanh năm: 1911, 1971 và 2031 Cung CẤN. Trực KHAI Mạng XOA XUYẾN...

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ Nữ Mạng - Tân Tỵ Sanh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân...
hôn nhân tuổi dậu

Tổng quan hôn nhân tuổi dậu

ĐƯỜNG HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI TUỔl DẬU 1. Nhận thức về hôn nhân của người tuổi Dậu Nữ giới tuổi Dậu thường là những người dễ khiến đàn ông...