Loading...
Loading...

Kinh dịch Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

Kinh dịch Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: ngay từ đầu sự...

Kinh dịch Quẻ 62: Lôi Sơn Tiểu Quá

Kinh dịch Quẻ 62: Lôi Sơn Tiếu Quá Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: trong hành động, chỉ...

Kinh dịch Quẻ 47: Trạch Thủy Khốn

Kinh dịch Quẻ 47: Trạch Thủy Khốn Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết, hiện đang ở vào hoàn...

Kinh dịch Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

Kinh dịch Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân Khi dự báo, gặp mò hình dự báo hay qué này, cho biết: dù ờ cương vị...

Kinh dịch Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

Kinh dịch Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh   Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: thời CO’, điều kiện thuận...

Kinh dịch Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm

Kinh dịch Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết, đang có điều kiện thuận...

Kinh dịch Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ

Kinh dịch Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết đang ở vào tình trạng...

Kinh dịch Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh

Kinh dịch Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: cần biết giúp dở người...

Kinh dịch Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng

Kinh dịch Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này, cho biết: khi đã đạt được...

Kinh dịch Quẻ 29: Thuần Khảm

Kinh dịch Quẻ 29: Thuần Khảm Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay qué này cho biết: đang ờ tinh trạng nguy hiểm,...

Top Tuần

cung mat trang 12 cung hoang dao

Cung Mặt Trăng 12 cung hoàng đạo – Moon Sign

CUNG MẶT TRĂNG 12 CUNG HOÀNG ĐẠO Cung Mặt Trăng - MOON SIGN LÀ GÌ? Cung Mặt Trăng (Hay Moon Sign) giúp xác định sự phát...
tinh cach ngay sinh

Xem Bói Tính Cách Ngày Sinh 12 Cung Hoàng Đạo

Coi Bói Tính Cách Ngày Sinh 12 Cung Hoàng Đạo Xem bói tính cách ngày sinh 12 cung hoàng đạo (12 chòm sao)  của bạn HỆ THỐNG SẼ...

Tử Vi Trọn Đời Nam Tuổi Tân Hợi

Tử Vi Trọn Đời Nam Tuổi Tân Hợi Nam Mạng - Tân Hợi Sanh năm: 1911, 1971 và 2031 Cung CẤN. Trực KHAI Mạng XOA XUYẾN...

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ

Tử vi trọn đời nữ tuổi Tân Tỵ Nữ Mạng - Tân Tỵ Sanh năm: 1941, 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân...
hôn nhân tuổi dậu

Tổng quan hôn nhân tuổi dậu

ĐƯỜNG HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI TUỔl DẬU 1. Nhận thức về hôn nhân của người tuổi Dậu Nữ giới tuổi Dậu thường là những người dễ khiến đàn ông...